Charles Ischi

Om Charles Ischi

Charles Ischi AG tillverkar laboratorieutrustning för kvalitetskontroll av tabletter och kapslar samt distribuerar automatiserad testutrustning för storskalig tablettproduktion från Kraemer Elektronik GmbH.

Som exempel kan UTS (universal testing systems) enheten kontrollera tablettens hårdhet, längd, diameter, tjocklek, vikt och bredd samtidigt i en smidig och automatiserad process. Utöver dessa parametrar kan även Charles Ischis laboratorieutrustning också testa tablettens sprödhet (friability) och förmåga att lösas upp i vätska (disintegration).

Urban Wretlinge
Urban WretlingeTeknisk säljare