Habermann Aurum Pumpen

Om Habermann Aurum Pumpen

Habermann Aurum Pumpen GmbH tillverkar industripumpar som främst används för slurrys med hög andel fasta partiklar. Utbudet sträcker sig från centrifugalpumpar till dränkbara pumpar för krävande tillämpningar inom kemi, gruv, stål och byggindustrin (muddring och dränering).