Projektbeskrivning

italvacuum

Om Italvacuum

Italvacuum är en italiensk tillverkare av vakuumtorkar i olika utföranden såsom vakuumtorkskåp och roterande vakuumtorkar för tillämpningar inom kemi och läkemedelsindustrin. Italvacuum tillverkar också kraftfulla och prisvärda vakuumpumpar för övrig processindustri. Torkning av pulver och granulat i vakuum har flera fördelar jämfört med torkning i luftatmosfär såsom:

  • Snabb torktid
  • Effektiv och skonsam torkning vid låg temperatur (möjliggör torkning av känslig produkt såsom aktiv farmaceutisk ingrediens, API)
  • Hygieniskt utförande som passar för renrum
  • Kan förånga lösningsmedel i explosionsfarlig miljö (ATEX)

Produkter

italvacuum vacuum cabinet dryer

Vakuumtorkskåp

Italvacuums vakuumtorkskåp garanterar en överlägsen torkningsprocess jämfört med ett konventionellt torkskåp i luftatmosfär. Den består av en kammare och en serie värmeplattor som värms upp genom cirkulation av vätska under vakuum vilket möjliggör en jämn temperatur i kammaren. Vakuumtorkskåpet är designat för de strängaste sanitära kraven som läkemedelsbranschen ställer och uppfyller FDA och cGMP-standarderna för god tillverkningssed.

italvacuum rotary vacuum dryer

Roterande vakuumtork

Italvacuum tillverkar en rad olika roterande vakuumtorkar såsom horisontella paddeltorkar och bi-koniska torktumlare. Rotationen av antingen paddlarna eller hela trumman skapar en ännu effektivare och snabbare torkningsprocess än statiska system (vakuumtorkskåp) eftersom produkten kontinuerligt blandas.

De roterande systemen är multifunktionsenheter och är lika effektiva vid torkning och dispergering av pulver som en pulverblandare eller granulator. Systemen kan utrustas med propellrar för att bryta agglomerat och därmed kontrollera den slutliga storleken på partiklarna. Italvacuums roterande vakuumtorkar är designade för de strängaste sanitära kraven som läkemedelsbranschen ställer och uppfyller FDA och cGMP-standarderna för god tillverkningssed.

italvacuum vacuum pump

Vakuumpump

Italvacuum tillverkar vakuumpumpar som är lämpliga för krävande kemiska och farmaceutiska applikationer med vakuumnivåer upp till 0,03 mbar och flödeshastighet upp till 3800 m3/h. Den har en hög tålighet mot pulver, kondensat-lösningsmedel och destillationsbiprodukter. Vakuumpumpen är även kompatibel med aggressiva lösningsmedel.