Muffelugn

Muffelugn

Leverantör
Nabertherm
Modeller
L, LT, L(T), LE, LV samt LVT
Beskrivning

Muffelugnar från Nabertherm är pålitliga och mångsidiga laboratorieugnar som har en maximal arbetstemperatur på 1300°C. Ugnen tillverkas i en rad olika storlekar samt är klädd i fiber eller reflekterande tegelisolering för att effektivt uppnå en hög och jämn arbetstemperatur. Likaså kan ugnsluckan öppnas nedåt (L) som ger en bra arbetsyta eller uppåt (LT) med den varma innersidan vänd bortåt från användaren. 

Muffelugnen styrs genom en behändig instrumentpanel med LCD-display monterad på ugnen och med kontrollenheten B410 kan du lagra produktrecept, göra temperaturprofiler, hantera olika användare samt övervaka värmebehandlingsprocessen. 

Lufttillförsel sker genom ett reglage i ugnsluckan samt avgaser lämnar ugnskammaren genom en ventil baktill på ugnen. Det finns också möjlighet att välja till integrerad skorsten med eller utan mekanisk frånluft samt möjlighet att få ugnen med skyddsgassystem för mer krävande processer där er produkt t.ex. avger giftiga eller brandfarliga avgaser.

Användningsområden

Muffelugnar passar perfekt för ett stort antal processer inom materialforskning och värmebehandling. Till exempel att torka pulver inom läkemedelsindustrin och bestämma fuktighetshalten i prover som ett led i kvalitetskontrollen eller härda olika material inom kemi- och tillverkningsindustrin.

Alexander Zorn
Technical Sales

Muffelugnar inom additiv tillverkning, 3D Printing

Ett intressant tillämpningsområde är inom additiv tillverkning där komponenter som 3D printas genomgår en värmebehandling för att avlägsna organiska bindemedel. Dessa förångas under processen och tas om hand av Nabertherms mycket sofistikerade avgasreningsystem som varje ugn kan byggas med för att göra värmebehandlingsprocessen säker.

Muffelugnar för dentalapplikationer

Muffelugnar kan också med fördel användas i den dagliga verksamheten hos dental-laboratorium som avbränningsugn för att de är relativt väldigt billiga jämfört med andra dentalugnar och kan likaså uppnå höga temperaturer på upp till 1300°C.