BHS-Sonthofen

Om BHS Sonthofen

BHS-Sonthofen GmbH tillverkar industriella filter, torkar och mixers som används inom åtskilliga tillämpningar inom t.ex. kemi, kraftproduktion och läkemedel. Bolaget startades redan 1607 i tyska Sonthofen som en smältverk för järn och har idag utvecklats till ett internationellt ledande teknikföretag med fokus på utrustning för separering av fast materia i vätskor. zw nordic AB är exklusiv försäljningsagenten för BHS-Sonthofen i Sverige, kontakta oss för mer information!

Produkter

belt-filter

Bandfilter

BHS bandfilter är ett horisontellt vakuumfilter som effektivt och skonsamt separerar fasta ämnen från suspensioner i en kontinuerlig process. Filterkakan kan sedan bearbetas ytterligare i exempelvis en sekvens av tvättsteg. Filtraten kan också utvinnas separat under varje filtreringscykel. BHS-Sonthofens bandfilter används i många industriella processer, men särskilt i kraftproduktion för att:

  • Ta bort tungmetaller och klorider från flygaska som genereras vid avfallsförbränning och således återvinna värdefulla material från flygaskan eller alternativt avgifta flygaskan så att den följer miljöriktlinjerna för deponi.
  • Återvinna gipsbiprodukten från rökgasrening (FGD) genom att minska kloridföroreningarna så att gipset sedan kan användas som byggmaterial. 
candle-filter

Candle filters

”Candle filters” används för klarning av vätskor med lågt innehåll av fast materia. Filterelementen är anordnade vertikalt i ett tryckkärl. Processtegen som vanligtvis utförs med denna enhet är filtrering, tvättning, torkning och tömning. Det är en kompakt enhet, fungerar helt automatiskt och möjliggör filtrering av stora volymer produkt.
Ring Layer Mixer

Mixers

BHS-Sonthofen erbjuder horisontella och vertikala mixers för en rad olika tillämpningar. Blandarna kan utrustas plogar för skonsam homogenisering av produkten eller med metallpinnar för intensiv skjuvblandning av t.ex. pulver eller pasta med hög viskositet. BHS-Sonthofen är en ledande inom processutrustning för tillverkning av litiumjonbatteri. De horisontella kontinuerligt drivna mixrarna har framgångsrikt använts för att homogenisera batterimassa.

Horizontal dryer

Torkar

BHS-Sonthofen erbjuder horisontella och vertikala torkar för ett brett spektrum av applikationer. Värmeelementen (trumma, axel och omrörare) torkar produkten medan den blandas kontinuerligt av den roterande omröraren. Den konstanta cirkulationen längs de uppvärmda ytorna leder till enhetlig fuktavgivning och en förkortad torktid.

Videos