ci-precision

Om CI Precision

CI Precision tillverkar vågar för precisionsvägning av tabletter och kapslar för att säkerställa likformigheten i dosering av läkemedel.

Vågarna har en enastående noggranhet på +-1mg samt en kapacitet på 4 000 – 22 000 tabletter/kapslar per timme. Tillämpningsområden är t.ex. att ersätta manuell vägning och sortering i F&U sammanhang samt kontrollvägning av batcher som gått fel.

Produkter

SP-B40 WITH MINI HOPPER

SADE SP-B40 Bench-top Weight Sorter

En kompakt precisionsvåg för att kontrollera likformighet i vikt hos små batcher av tabletter och kapslar för till exempel kliniska prövningar eller formuleringssatser. Produkten kan sorteras i antingen golvkorgar eller i en behållare stående på arbetsbänken.

Denna precisionsvåg eliminerar behovet av manuell vägning och registrering av data. Med en extra behållare som kan fås som tillval, kan enheten lämnas utan uppsikt under långa perioder genom att den själv matar i tabletter och kapslar.

SP-240

SADE SP-240 Weight Sorter

En golvstående precisionsvåg optimerad för medelstora batcher av tabletter och kapslar. Den är perfekt för att återvinna produkt från viktavvisade batcher och för att säkerställa viktkonsistens i stora kliniska prövningar. SADE SP-240 är idealisk för situationer där man måste vikt-sortera varje föremål exakt, utan en tidskrävande installation och rensning mellan olika produkter. Den har två sorteringskanaler som var och en matas av en stor 60 liters bulkbehållare för pålitliga långa driftstider.

Funktioner:

 • Sorterar tabletter, minitabletter, kapslar och mjuka gelkapslar
 • Hanterar alla former och storlekar
 • Få slitdelar som behöver bytas
 • Hög noggrannhet ± 1 mg
 • Bulkbehållare för obevakad drift
 • Snabb växling mellan produkttyper
 • Registrering och rapportering av sorteringsdetaljer
MX & control unit 3

MX 5-Way Weight Grader

Ett femvägs precisionsvågssystem för vägning, klassificering och sortering av små komponenter för den tillverkande industrin som förbättrar provtagning och kvalitetskontroll. Viktavvikelser kan användas för att upptäcka ofullständiga, undermåliga eller skadade produkter och kan också användas för att indirekt beräkna andra designkritiska parametrar.

 • Systemets unika förmåga att upptäcka mycket små variationer i vikt vid hög hastighet är ett mycket effektivt och kostnadseffektivt sätt att utföra kvalitetskontroll
 • Mycket mer ekonomiskt och större valuta för pengarna jämfört med mer konventionella alternativ
 • Viktiga mätvärden kan härledas från viktmätningar som materialabsorption, mättnad, kontaminering, beläggningstjocklek, energi/proteininnehåll, över/underfyllning, saknade delar, missbildade eller skadade gjutningar 
 • VNC Viewer -kompatibel som möjliggör fjärråtkomst på alla datorer som är kopplade till samma nätverk som MX modellen

Videogalleri